Družstevní vlastnictví.cz prodej nebo pronájem
nebo také DV Bytové družstvo

Realitní portálwww.druzstevnivlastnictvi.cz vznikl jako podpora prodeje nemovitostí a realit ve vlastnictví družstva, nebo také v družstevním vlastnictví, a je sesterským portálem   www.osobnivlastnictvi.cz a partnerským portálem systému realitní portálů CMS realitní databáze RENESYS, která je plně srovnatelná s zpoplatněnými profi realitními databázemi, umožňující exporty na vlastní i konkurenční realitní portály, vlastní realitní web stránky makléřů a realitních kanceláří, web profily inzerentů, párování s poptávkami, to vše nabízíme zásadně zdarma.

Co je družstevní vlastnictví

Družstvo, je druh právnické osoby, které se podobá obchodní společnosti, s tím že odlišnosti od obchodních společností spočívají v možnosti originálně nabývat členství beze změny zakladatelských dokumentů, rovnost hlasů společníků při hlasování, např. o změně stanov, a variabilním základním kapitálu (kmenovém jmění). V českém právu je upraveno zákonem o obchodních korporacích

Bytové družstvo (§ 727-757) může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. Za podmínek stanovených zákonem může provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má pouze doplňkový nebo vedlejší charakter. Firma bytového družstva obsahuje označení „bytové družstvo“.

Zákon o obchodních korporacích definuje družstvo jako společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Obchodní firma družstva musí obsahovat označení „družstvo“. Družstvo musí mít nejméně tři členy.
Základním dokumentem družstva jsou stanovy. Nejvyšší orgánem družstva je členská schůze. Statutárním orgánem družstva je představenstvo, za které navenek většinou může jednat jeho předseda nebo místopředseda. Vznik a zánik družstva je totožný se zápisem do resp. výmazem z obchodního rejstříku.

Co je podstatou Družstevního Vlastnictví

Touto základní právní odlišností je skutečnost, že při koupi družstevního vlastnictví si zájemce nekupuje samotný družstevní byt, ale kupuje pouze tzv. družstevní podíl, tj. členství v družstvu. Družstevní byt je totiž ve vlastnictví družstva, proto se také užívá označení "družstevní vlastnictví“ a příslušnému družstevníkovi vzniká k danému bytu pouze nájemní právo. Družstevník tedy není vlastníkem bytu nebo bytové či nebytové jednotky, ale pouze jeho nájemcem.Družstevník tak nemůže byt prodat ani s ním jinak volně nakládat. Družstevník je případně pouze oprávněn na převést svůj družstevní podíl v družstvu, s nímž je spojeno právo k nájmu takového bytu nebo bytové či nebytové jednotky. Nabyvatel si tedy od převodce  nekupuje družstevní byt, ale pouze své členství v družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu konkrétního družstevního bytu, jenž je ve vlastnictví družstva. Proto bývá nabídka družstevního bydlení cenově o 10-15% nižší oproti nabídce bydlení v (osobním) vlastnictví.

Důležité je si uvědomit že, že ze zákona dochází při převodu družstevního podílu automaticky k převodu nejen nájmu družstevního bytu, ale i všech práv a povinností s tím spojených, včetně dluhů převodce vůči družstvu. Proto je třeba doporučit, aby se zájemce o koupi družstevního podílu vždy také předem zajímal, zda a případně jaké existují dluhy převodce vůči družstvu, a aby v případě jejich existence byla taková situace dostatečně právně ošetřena nejpozději ve smlouvě o převodu družstevního podílu.

Tím, že v případě družstevního bydlení není skutečným předmětem převodu vlastnictví bytu, ale pouze družstevní podíl, není možné použít na uhrazení ceny za převod družstevního podílu klasický hypoteční úvěr. K takovému předmětu převodu (tedy k družstevnímu podílu) totiž není možno zřídit zástavu dle podmínek hypotečních bank.

Hledáte realitního makléře, poptáváte realitní služby , nabídku realit, realitní poradnu, práci v realitách, nebytové prostory, pražské reality, správu domu. Nebo chcete Inzerci zdarma, nemovitosti od vlastníků bez realitky, pronajmout nebo prodat nemovitou věc v osobním vlastnictví,  realitní databázi, top reality, realitní fórum?  Vyberte si,  nehledejte ale najděte!

 FACEBOOK sledujte všechny realitní články na Facebooku

Zajímají Vás aktuální realitní informace a články o nemovitostech a bydlení  z prostředí českého internetu a máte li svůj FACEBOOK účet, zkuste sledovat naše facebook profily:  rforum, realitynabidka, realitni makléř, nemovitá věc a vlastnici realit / bez realitky

Kontakt

druzstevnivlastnictvi.cz
Tel. 777688809
info@realitynabidka.cz

oddělovník

Odběr aktualit

Pokud chcete být informováni o našich speciálních akcích a jiných novinkách ze světa Realit neváhejte a vyplňte zde svůj email.